BELÉPÉSI NYILATKOZAT

A visszaküldendő nyilatkozat itt tölthető le.

Belépési nyilatkozat.pdf (23,2 kB)

Ide kattintva kitölthető és visszaküldhető interneten is.

Belépési nyilatkozat

 

 

Alulírott ...........................................................

lakcím:.........................................

telefon:........................................

e-mail: ........................................

tagja kívánok lenni a Rottweiler Tenyésztők Egyesületének.

Elfogadom az Egyesület célkitűzéseit, és vállalom az Alapszabály, valamint a Szabályzatok betartását, azok megismerésére kötelezem magam. Vállalom, hogy a tagdíjat rendszeresen, külön felszólítás nélkül a tárgy év január 31-ig befizetem. Kérem, hogy a tagdíj nem fizetése esetén tagsági viszonyom minden külön határozat és értesítés nélkül szűnjön meg. Hozzájárulok, hogy a kutyám adatai, valamint nevem, címem, telefonszámom tenyésztési célból nyilvános adatbázisban szerepeljenek. Tudomásul veszem, hogy az adataimban történt változást be kell jelentenem.

 

Kelt: ...............................

 

       ………………………….

            Jelentkező aláírása

 

Kérelmét elfogadom □   Nem fogadom el □

 

                                                                                                         

Elutasító döntés esetén az Egyesület Országos Elnökségéhez 15 napon belül jogorvoslatért folyamodhat!

 

Kelt: ...............................

                                                                                    …………………………………

                                                                                              Egyesület elnöke