A RTE az alábbi törvény módosítása miatt nem államilag elismert szervezet, fajtagondozói pályázata nem nyert a MEOESz-nél. 

Tagja a MEOESZ-nek, és az ADRK partnere. 

2016. évi X. törvény

az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

48/A. § (1) Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi X. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követő 180. napon a kinológiai szövetség és a magyar ebfajtának nem minősülő ebfajták fenntartására elismeréssel rendelkező tenyésztőszervezetek elismerése a törvény erejénél fogva megszűnik.

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600010.TV×hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

2016. évi PROGRAM

 

2016. szeptember 17. IPO Vizsga és TAV

2016. november 5. IPO Vizsga és TAV

2016. március 12-13. NYOMKÖVETŐ BAJNOKSÁG TÁRNOK

2016. április 16. RTE Klubgyőztes kiállítás és tenyészalkalmassági vizsga  Kaposvár 

2016. április 30. Dunakeszi IPO Vizsga és TAV

2016. június 4. IPO Vizsga és TAV 

 

 

A következő írást azért közöltem le a honlapon, mely 2008-ban, tehát 4 éve íródott, hogy mindenki láthassa, nem célunk a rottweileres társadalom felbontása, tenyésztők, tartók,  rottweileres klubok ellehetetlenítése, hanem az egységes rendszer kialakítása. Most van itt az alkalom, hogy ezt megvalósítsuk. KÖZÖSEN.

Kiszely Hédi

 

 

 

Egy mindenkiért…
A rottweileres társadalom lehetséges jövője

Petrás Antallal, a Rottweiler Tenyésztők Egyesületének széles látókörű elnökével beszélgettem a hazai rottweilerezés jelenéről, jövőjéről. Az egyesület 2000-ben alakult, hasonlóan a többi ötvenkét másik elismert tenyésztőszervezet legtöbbjéhez. Azért ekkor, mert egy 1998-as rendelet értelmében az akkori minisztérium az ebtenyésztés szervezeti kereteit a hazai joggyakorlatnak megfelelően kívánta átalakítani, szabályozni.

Az egyesület húsz taggal alakult. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumba elküldte pályázatát, s négy másik hasonló szervezet közül végül megnyerte az elismert tenyésztőszervezet jogát. Az alapítástól kezdve legfontosabb céljuknak az addiginál erősebb, szigorú, szakmai alapon álló ebtenyésztés szabályozásának bevezetését tartják. Gyökeresen változtatni akarnak a hazai „tömegkutyázás” áldatlan állapotán, hogy ne gyenge minőségben és nagy mennyiségben szaporítsanak állatokat, hanem kiváló, a fajta igényeinek megfelelően tartott hazai rottweiler-állomány alakuljon ki.
Ezek a célok és az ahhoz vezető kezdeti lépések már az egyesület megszületésétől fogva sok emberben ellenérzést váltottak ki: a kutyaszaporítókban éppúgy, mint a minél több törzskönyv kiállításában érdekeltekben. Az egyesület tagjai a kutyák bírálatánál is gyökeres változást akarnak elérni, s nem a kutyák küllemét, hanem az objektív bírálatokon alapuló teljesítményt tartják a legfontosabbnak, vagyis azt, hogy a rottweiler maradjon meg munkakutyának: használati értéke maradjon a legfontosabb, úgy, hogy külső megjelenésén se essen csorba.
A megoldás nagyon egyszerű lenne: lényegében át kellene venni a német rottweilerklub szabályzati rendszerét, de nem hűbelebalázs módjára, hanem lépésről lépésre, fokozatosan. Erre azért van szükség, hogy az apró lépcsők segítségével valóban eljussunk a célba, ne pedig egyfajta sokkhatást váltsunk ki, ami a rendszer hatékony működését veszélyeztetné. A német szabályzat adaptálásában nem lehet semmiféle kompromisszumra hajlani, ezzel is magyarázható, hogy személy szerint Petrás Antal, különösen az utóbbi három évben, gyakran találta magát szemben másképpen gondolkodó rottweilerbarátokkal.

Nem „megélhetési kutyások”
A hajdani alapító tagok közül szinte mindenki az egyesület tagja maradt, tehát az évek során ők sem változtatták meg véleményüket. Egyfajta kemény magnak tartják magukat, akik a mai napig hisznek abban, hogy a fajtának lehet szép jövendője a Kárpát-medencében. Közülük a legtöbben hobbikutyások, akiket anyagi érdek nem fűz a kutyázáshoz, s a vezetőség is elsősorban olyanokból áll, akik nem ebből szeretnének megélni. Nekik a kutyázás csupán hasznos időtöltés, melyre kell és szükséges is áldozni. A vezetőségi tagok a polgári életben olyan munkát végeznek, melynek során szerzett tapasztalataik a szervezet számára is különösen hasznosak lehetnek. Így van, aki egy nemzetközi cég hazai irodavezetője, ketten marketingesek, Petrás Antal pedig vállalkozást vezet.
Az egyesület célja nem a háborúskodások, acsarkodások szítása. Nem akarják egyes régi kutyás egyesületek felszámolását elérni, hanem azt szeretnék, hogy a hasonló célokat kitűző szervezetek demokratikus úton egyesüljenek, úgy, hogy szerzett jogaikat a cél érdekében azok csorbulása nélkül érvényesíthessék. Mindehhez nem elég a lelkesedés: bizony pénzre van szükség, ami azt jelenti, hogy a törzskönyvezésből, kiállításokból befolyó pénz jelentős részének az elismert tenyésztőszervezeteknél kell maradni. Hiszen nekik kell felelniük többek között a törzskönyvezésért, a tenyésztés irányításáért és a bíróképzésért. Ahhoz, hogy egy szervezet emelt szintű, szakmailag elismert munkát tudjon végezni, lényegesen nagyobb anyagi forrásokra van szüksége, mint ami napjainkban megszokott, s ez maga után vonz olyan költségeket a tenyésztők és tartók részéről, melyek hazánkban eddig még nem jelentkeztek.

Nemet a kutyagyárakra!
Ezeket a külön kiadásokat azonban ellensúlyozni fogja, hogy keresleti piac alakul ki, ami áremelkedéshez vezet. Ez összefüggésben áll a szigorúbb tartási és tenyésztési szabályok betartatásával, hiszen így a rottweilerállomány javul, a kölykök száma csökken. Abban az esetben, ha a tenyésztőszervezetek szinte minden „pórázrántást” ellenőrizni tudnak, a „kutyagyárak” felhagynak áldatlan tevékenységükkel. Tűrhetetlen az a gyakorlat, hogy „neves tenyésztők” otthon három kutyát tartanak csempézett kennelekben, míg a tanyán kiláncolva hatvan másik szerencsétlen tengeti életét, de a vásárlók természetesen csak a három jó kiállású, jó idegzetű állatot látják, melyektől – úgymond – az eladásra szánt kölykök származnak.
Rendet kellene teremteni a rottweiler háza táján, de ennek alapja, hogy mindenki a saját portájával törődjön. Az ETSZ-nek sem bírósági tárgyalásokra kellene járnia, hanem a feladatát végeznie. Ha megkapja a neki ítélt jogokat, akkor a születendő kölykök egyedszámának drasztikus csökkenésével elérhető lesz, hogy a fajtamentőknek csak egy-egy gazdi elhalálozásakor legyen munkájuk. Az ebtenyésztés szabályait nagyon világosan kell megfogalmazni, úgy, hogy a különböző műveltségű emberek is megérthessék, tisztában legyenek azzal, mire vállalkoznak, s mivel is jár, ha a törvényt megszegik.

Az elvárható minimum
A rottweiler kimagaslóan jó munkakészségű kutya, ám képességeinek kibontakozását hazánkban a tenyésztők és a tartók is sok esetben elhanyagolják. A kutyaiskolák is hajlamosak elhitetni a gazdákkal, hogy ez a fajta nem igazán alkalmas magasabb szintű munkára, pedig négy sporttársunk jutott eddig ki világversenyre, ahol eredményesen szerepeltek. Az lenne a cél, hogy minden rottweilernél kötelező alapkövetelmény legyen az úgynevezett BH, azaz kísérőkutya-vizsga letétele. Ez lényegében alapfokú engedelmességi vizsga: ennek során teljesítenie kell azokat a feladatokat, amelyek a mindennapi életben szükségesek lehetnek az emberrel való kulturált együttéléshez. Ezt a típusú vizsgát az Európai Unió egyes tagországaiban minden ötven centiméternél nagyobb marmagasságú kutyának kétéves kora betöltéséig kötelezően le kell tenni, ellenkező esetben az állatot a hatóságok elkobozzák.
Az iskolában nemcsak az oktató, hanem a segéd is az adott fajtának specialistája. Németországban minden fajtának külön-külön iskolája van, így nem ritka, hogy egy-egy ilyen intézménybe százötven kilométert is autózik a kutya a gazdájával, hetente több tréningre is. Az igazi tenyésztőnek elemi igénye kellene legyen az, hogy kutyája munkavégző-képességéről minél jobban meggyőződhessen. Tehát minden rottweilernek el kellene jutnia az iskolába, hogy ne csak a tenyészszemle miatt képezzék őket, hanem azért is, hogy gazdájuknak és annak környezetének megfelelő társai legyenek. Ma szép számmal akadnak olyan rottweilerek, melyek a tenyészszemlén nagy nehezen átevickélnek, de senki nem törődik további tanításukkal. A sikeres rottweilerezés egyik alapja a kutyaiskolában rejlik, ezért is kellene itt tömörülniük a fajta szimpatizánsainak.

…mindenki egyért!
Az 1998 óta eltelt idő hasznosabban is eltelhetett volna. Az elismert tenyésztőszervezeteket olyanok alapították, akik többet, jobbat szerettek volna, és nagyon jól átgondolt pályázatokkal szerezték meg a jogot arra, hogy az egyes fajták tenyésztését irányítsák. A tömeg nem mellettük áll, bár a várható reformok semmilyen környezetben nem szoktak osztatlan sikert aratni. Mindenkinek arra lenne szüksége, hogy a különböző szervezetek ne egymással szemben, vagy jobb esetben egymással párhuzamosan, de külön tevékenykedjenek, hanem egy évtized után végre egyesülhessen az a maroknyi csapat, aki ezt a nemes hobbit választotta. Ez irányban a Rottweiler Tenyésztők Egyesülete már megtette a kezdeti lépéseket, és partnerséget kínál a másik két, más keretek között működő tenyésztői klubnak. Az új szervezet neve esetleg Magyar Általános Rottweiler Unió lehetne…

 

rottweilerinfo.gportal.hu/gindex.php?pg=15241121&nid=4211570

www.kutya.hu/ArchivCikk.aspx?id=4470

 

 

Felhívom minden rottweiler kölyköt szándékozó vásárlók figyelmét, hogy a 2013. október 1-től a Rottweiler Tenyésztők Egyesülete végzi a magyarországi FCI által elfogadott törzskönyvezést, származási lap kiadását. Könnyítésül a minták:http://www.rottweilerinfo.hu/szarmazasi-es-regisztracios-lapok-meoesz-fci-rte-minta-/ E mögött a származási lap mögött, a rendeletnek megfelelően tenyészhely elfogadás, alomellenőrzés is volt. A folyamatosan Magyarországon tartott, nevelt, fedeztetett, és kölykeztetett kutyák külföldi származási lappal történő eladása valószínű, hogy a tenyésztési követelmények kikerülése, és az adózás kikerülése miatt történik. Kérek mindenkit, hogy a fentieket megfontolva cselekedjen. Kiszely Hédi törzskönyvezési vezető

 

Kedvtelésből tartott állatok utaztatására vonatkozó információ

www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/egyeb_informacio/kedvtelesbol_tartott_allatok.html

 

 

 

 

 

 

FCI IPO VB 2015. Kvalifikációs feltételei:

drive.google.com/file/d/0B2lw_FeRYXapRVhuUlE4ZHl5dVk/edit?usp=sharing

 

 

 

                                                                                             

Áttekintés

 

2013. október 1-től a Rottweiler Tenyésztők Egyesülete, mint államilag kinevezett elismert tenyésztő szervezet (FVM 64/1998) végezte a fajta irányítását, tenyésztés, munkavizsgák, kiállítások szempontjából.

 

Erről az egy évről vannak már úgy tapasztalataink, hogy nem a MEOE tenyésztési szabályzatát kellett betartani, hanem a pályázatban leírt tenyésztési szabályzatnak megfelelően dolgoztunk. Mitől is tér el a kettő. A 98/2013. VM rendelet szerint kötelező!

1., Tenyészhely elfogadás

Kötelező a rottweiler kutyára szabott tartási feltételek biztosítása a tenyésztő által tartott összes kutya számára, a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően.

2., Alomellenőrzés

Az alomellenőrzés kétszer történik. Első alomellenőrzés, a kölykök 8 napos koráig, a második alomellenőrzés a beültetett transzponder után.

(A tenyésztési felügyelőnek az alomelfogadáskor nem csak a transzponder számát kell leolvasni, hanem  a kölykök állapotán kívül meg kell győződnie az anyakutya, a tenyészhely, és a többi tartott kutya állapotáról  is.)

Azok a tenyésztők, akik Magyarországon maradtak, (erről később) mindenben megfeleltek a Tenyésztési Szabályzatnak,  FCI-MEOE-RTE által hitelesített származási lapot kaptak.

A költségekről 

Tenyészhely elfogadás   RTE      3000.- forint               

MEOESZ     nincs

Alomellenőrzés                           

RTE 1000.-                              

MEOESZ  nincs

Származási lap                           

RTE  6200.- / kölyök                

MEOESZ 5500.-

Kutyák regisztrációja tagok esetén ingyenes,                    nincs

nem tagok esetén 3000.- / kutya

RTE esetében a mindenkori NAV szerinti üzemanyag elszámolás az alomellenőrzésnél.

Megjegyzés:

A MEOESZ nem végez és régen a MEOE szakosztályai és klubjai sem végzetek az elmúlt 30 évben sem tenyészhely elfogadást, sem alomellenőrzést, ennek következménye, hogy a mai napig nem tudjuk, hogy hány származási lappal rendelkező rottweiler van. Nem akarok, de tudok rossz példákat felsorolni, a meg nem született, de „letörzskönyveztetett”, illetve máshonnan pluszban megvásárolt champion szuka alá betett, és eladott kölykökről, és sorolhatnám.

Azok a bevételek, melyek az egyesületnél maradtak, a MEOESZ-el ellentétben nem fordítódtak sem munkabérre, sem tiszteletdíjra. Az elmúlt egy év gyakorlata mutatta meg, hogy 2015-ben mi az, amin változtatni kell, mik azok a hiányosságok, és kívánságok, amik felmerülnek.  Ezért a 2015-ben a Sportbizottság felé olyan Rendezvénynaptárt küldtünk, melyben nem csak vizsgák vannak, hanem rottweilereknek verseny is. A bevételt a rendezvényekre szeretnénk fordítani. Tervezünk továbbá Speciál- és Klubkiállítást is.

Az RTE-től a NÉBIH visszavonta az elismertséget 2014. november 12-től. Nem tudom, hogy mit hoz a 2015-ös év. Bármelyik egyesület v. klub lesz az elismert tenyésztő szervezet, mindenképpen kell, alomellenőrzést, tenyészhely elfogadást, munkaversenyt, klubkiállítást stb. szerveznie.  Ez minden rottweiler fajtával foglalkozónak többlet költséggel jár, az elmúlt magyarországi gyakorlathoz képest. Meg lehet tenni, hogy papíron, külföldön törzskönyveztetnek kölyköket. Szerintem, aki magyar, és nincs félnivalója, nem tesz ilyet! Azt gondolom, hogy sem a magyarországi rottweiler megítélésének, sem a magyarországi helyzetnek ez nem tesz jót.

Szeretném megköszönni azoknak a tenyésztőknek, tulajdonosoknak, bíróknak, közreműködőknek a bizalmát akik részt vettek valamilyen szinten a  Rottweiler Tenyésztők Egyesületének életében. Remélem tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát 2015-ben is.

Kiszely Hédi

 

 

 

 

 

 

 

Képgaléria: Kezdőlap

Ez a képgaléria üres.

Képgaléria: Kezdőlap

Ez a képgaléria üres.

Várunk minden  rottweiler kedvelő, tartó és tenyésztő sporttársat tagjaink sorába!

Tagdíj 2016. évre 7200.- ill. a tagdíj időarányos havi összege,  + 3000.- szövetségi kártya 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Rottweiler Tenyésztők Egyesülete felperesnek - NÉBIH alperes ellen ebtenyésztő szervezetkénti elismerés visszavonása ügyében hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében - amely perbe MÁRK beavatkozó alperes pernyertessége érdekében beavatkozott -meghozta az alábbi 
ITÉLETET:
A bíróság alperes határozatát hatályon kívül helyezte. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. 
2015. június 16.  

 

 

Fentiek szerint továbbra is az RTE a rottweiler fajta vonatkozásában az Elismert Tenyésztői Szervezet. Tehát mindazon tenyésztési tevékenység (tenyészalkalmassági vizsga, teljesítményvizsga, alomellenőrzés, tenyészhely elfogadás, stb.) amit az elmúlt 8 hónapban jogtalanul megvontak az RTE-től, kizárólagosan újra a mi hatáskörünkbe tartozik.

 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

 

 

 

 

 

 

 

 

GYIK: Kezdőlap

FEDEZTETÉS BEJELENTÉSE

FEDEZTETÉS BEJELENTÉSE

 

 Fedeztetést köteles a kan tulajdonosa a Fedezési igazolás kitöltésével a fedeztetéskor egyesületünknek megküldeni. Ehhez hozzátartozik, hogy a kan kutyának szerepelnie kell az adatbázisunkban, vagyis el kell küldeni a származási lap,  a tenyészszemle, munkavizsga, és kiállítások, valamint a HD, és ED szűrések igazolásainak másolatát.

Költségét a Szolgáltatási díjak oldal tartalmazza. rottweiler-tenyesztok-egyesulete.webnode.hu/szolgaltatasi-dijak/

Alombejelentés

Alombejelentés

A szuka regisztrációja után, (származási lap, tenyészszemle, kiállítások, HD, ED szűrés eredményeinek másolata) ami megtörténhet az alombejelentésnél is, a kitöltött Törzskönyvezési és alombejegyzési kérelemet egyesületünknek meg kell küldeni. Az kölykezés utáni első héten történik meg az alomellenőrzés, illetve ha még nem történt meg, akkor a Tenyészhely elfogadási protokoll is. (Végzi, a Tenyésztési vezető)

Ezek után a kölykök 8 hetes koráig történik meg a második alomellenőrzési protokoll, ill. igazolás alapján a Chipezés és kapják meg az oltásokat. Költségét a Szolgáltatási díjak oldal tartalmazza. rottweiler-tenyesztok-egyesulete.webnode.hu/szolgaltatasi-dijak/


 

Őrző-Védő Sportbizottság 2016. vizsganaptár: 

ovsb.hu/

MEOESZ Nemzeti és Nemzetközi kiállítási naptár

www.kennelclub.hu/index.php?link=Show%202016

 

Felhívjuk a tisztelt rottweiler tulajdonosok figyelmét, hogy 2013. október 1-től csak a Tenyésztési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő HD, és ED, szűrési eredményeket fogadjuk el, az ezt megelőző időszakban született eredmények a szűrést végző orvos igazolásával érvényesek!